Prva svetovna vojna v literaturi in pričevanjih

PDF članek

Povzetek

Prispevek govori o soški fronti, ki se je odvijala v naši neposredni bližini. Dijaki strokovne šole, smer Tehnik računalništva, so jo v šolskih letih 2014/2015 ter 2015/2016 spoznavali s pomočjo klasičnih literarnih besedil, pričevanj še živečih potomcev in dokumentov, vse to pa so nadgradili z obiskom kulturnih spomenikov ob šolskih tematskih dejavnostih.

Abstract

World War I in Literature and Testimonies

The paper discusses the Soča (Isonzo) Front, which existed in our immediate vicinity. Students of the technical school, the Computer Technician course, learned about it in the 2014/15 and 2015/16 school years by referring to classic literary texts, the testimonies of living descendants, written documents and by building on all of that by visiting cultural monuments as part of thematic school activities.