Prva slovenska opera Belin

PDF članek

Povzetek

Prva opera, napisana v slovenskem jeziku, izvira iz časa narodnostnega prebujanja, ki je vzcvetelo v zadnji četrtini 18. stoletja. Po libretu Antona Feliksa Deva, ki se je ohranil v natisu iz leta 1780 v almanahu Pisanice, jo je uglasbil kamniški skladatelj Jakob Frančišek Zupan. Alegorično sporočilo opere je naravnano proti tuji nadoblasti in poveličuje slovenstvo. Tri nimfe rodnosti (Ceres, Pomona in Flora) v prispodobi slovenskega naroda častijo Belina (staroslovanski bog svetlobe – sonca) in se postavijo po robu »trinogu« Burji (negativni lik v prispodobi nadoblastnika), ki si jih hoče pokoriti. Glasba opere Belin je veljala za izgubljeno vse do leta 2008.

Abstract

Belin, the First Slovenian Opera

The first opera written in the Slovenian language dates back to the time of the national awakening, which flourished in the last quarter of the 18th century. It was set to music by the composer from Kamnik, Jakob Frančišek Zupan, after the libretto by Anton Feliks Dev, which has been preserved in an issue of the Pisanice almanac from 1780. The opera’s allegorical message speaks against foreign supremacy and glorifies Slovenianism. Three fertility nymphs (Ceres, Pomona and Flora) as allegories of the Slovenian nation are worshipping Belin (the Old Slavic god of light – the sun) and make a stand against the “tyrant” Burja (a negative character as an allegory of the overlord), who wants to subjugate them. The score of the Belin opera was considered lost until 2008.