Pregibanje papirja in učenje s preiskovanjem

PDF članek

Izvleček

V članku predstavimo, s katerimi matematičnimi vsebinami se lahko srečamo pri pregibanju papirnatih trakov. Obravnavali bomo naloge s štetjem, geometrijo in kompleksnimi števili. Članek vsebuje tudi slike v pomoč vaši matematični intuiciji in nekaj nalog, s katerimi lahko to intuicijo izostrite.

Abstract

Paper folding and Inquiry Based Learning

In this article we elaborate on the mathematics you can encounter or discover by folding paper strips. We will discuss counting problems (§ 2), geometry (§ 3) and complex numbers (§ 4). We provide fi gures to help your mathematical intuition and some exercises in order to sharpen this intuition.