Pravopisna zmožnost v različnih generacijah

PDF članek

Izvleček

Učenja osnov Slovenskega pravopisa je deležna večina prebivalcev Republike Slovenije, vsaj skozi osnovnošolsko, pozneje pa tudi srednješolsko izobraževanje. Z raziskavo, opravljeno pozimi leta 2019, se je pokazalo, kakšna je pravopisna zmožnost osnovnošolcev, srednješolcev, študentov in odraslih. Vidna je razlika med znanjem gimnazijcev in učencev strokovnih oziroma poklicnih šol; povprečno število pravilno rešenih odgovorov vseh srednješolcev skupaj pa je bilo od osnovnošolcev višje le za 5 %. Znanje gimnazijcev ene izmed gimnazij je enako visoko kot povprečje študentov prvega in drugega letnika slovenistike, kar je nenavadno, saj bi zadnji že morali usvojiti poglobljena znanja s tega področja in se temu primerno izkazati pri reševanju vprašalnika. Dokaj visoko je tudi znanje študentov pravne fakultete, pri reševanju vprašalnika so bili od študentov slovenistike slabši le za 5 %. Članek prinaša množico podatkov o znanju pravopisa v vseh generacijah, zato bodo rezultati uporabni tudi za nadaljnjo obdelavo.

Abstract

Orthographic Competence across Generations

The majority of Slovenian population learn Slovenian Orthography at least at the primary school level, or later also through secondary school education. A research carried out in the winter of 2019 revealed the orthographic competence in primary and secondary school students, university students and adults. There is a clear difference in the knowledge between the general secondary school and vocational secondary school students, while the average number of correct answers of all secondary school students was only 5 percent higher than that of the primary school students. The students of one of the general secondary schools have the same level of knowledge than the average of the first- and second-year Slovenian Studies students, which is unusual, because the latter should already have a more in-depth knowledge of this area that would be reflected in the questionnaire. The Faculty of Law students also show a relatively high level of knowledge – their results from the questionnaire were only 5 percent lower than those obtained from the Slovenian Studies students. The article offers a broad spectrum of information on the knowledge of orthography across all generations, which makes the results useful for further analyses.