Pozitivni učinki igranja glasbenega inštrumenta na otrokov intelektualni razvoj

PDF članek

Izvleček

V večini človeških kultur igra glasba pomembno vlogo. Glasba je bila sestavni del šolskega kurikula že v antični Grčiji. V dojemanju pomena glasbe zasledimo dva osnovna principa – esencialističnega in inštrumentalističnega (Scripp, 2002). V zadnjih desetletjih se pojavljajo številne raziskave, ki ugotavljajo učinke igranja glasbenega inštrumenta na neglasbenih področjih otrokovega razvoja. V članku se osredotočamo na izsledke raziskav o pozitivnih učinkih igranja inštrumenta na otrokov intelektualni razvoj.

Abstract

Positive Effects of Playing a Musical Instrument on the Child’s Intellectual Developmen

Music plays an important role in most human cultures – for example, it was an integral part of school curriculum as early as in Ancient Greece. When speaking of the importance of music, we come across two fundamental principles – essential and instrumental (Scripp, 2002). There have been a number of studies over the last decades that confirm the effects of playing a musical instrument on the child’s development in areas that are not related to music. The article focuses on research findings that demonstrate the positive effects of playing an instrument on the child’s intellectual development.