Pouk v lokalni gambijski šoli

PDF članek

Izvleček

V Gambijo že nekaj let potujejo prostovoljci iz Slovenije, ki pomagajo tamkajšnjih učiteljem pri izvedbi pouka. Ta poteka precej drugače kot v slovenskih šolah. V razredih v Gambiji je okrog 40 učencev in samo en učitelj. Ti imajo na voljo zelo malo učnih pripomočkov, metode in oblike dela pa so enolične. Prostovoljci želijo v učno okolje prinesti nove metode, oblike dela in učne pripomočke ter na ta način izboljšati pouk. S tem želijo pomagati pri izobrazbi gambijskih otrok. Namen članka je predstaviti lokalno gambijsko šolo Mobeta in pouk v šoli, odpravo dveh prostovoljcev v Gambijo, njuno delo pri pouku, zbiranje materialov ter njuno izkušnjo, ki sta jo predstavila učencem na POŠ Sušje.

Abstract

Lessons at a Local Gambian School

For a few years now, volunteers from Slovenia have been travelling to Gambia to help the local teachers with giving lessons. The lessons differ greatly from those in Slovenian schools. In Gambia, there are around 40 pupils in one class and only one teacher. The latter have very few teaching aids at their disposal, and the methods and forms of teaching are monotonous. The volunteers are introducing new methods, forms of teaching, and teaching aids into the learning environment, thus improving the lessons. That way, they are helping to educate Gambian children. The purpose of the article is to present Mobeta, a local Gambian school, the lessons given there, the expedition of two volunteers to Gambia, their work in class, their gathering of materials and their experience, which they have presented to pupils at the Sušje Subsidiary Primary School.