Pomen in oblikovanje izvedbenega kurikula v srednji šoli


Izvleček

Priprava in uporaba izvedbenega kurikula je bila v projektu NA-MA POTI ena od dejavnosti, ki smo ji na Šolskem centru Novo mesto – Srednja elektro šola in tehniška gimnazija posvetili posebno pozornost. V prispevku opišemo, kako smo pristopili k pripravi dokumenta izvedbenega kurikula na srednji šoli, in poudarimo pomembnost vključenosti vseh članov projektnega tima v pripravo dokumenta.

Abstract

Significance and Design of Implemented Curriculum in Secondary School

Developing and using implemented curriculum was an initiative of the NA-MA POTI project that received special attention at the School Centre Novo mesto – Secondary School of Electrical Engineering and Technical Gymnasium. This article covers the approach to developing the secondary school curriculum implementation document, highlighting the importance of involving all project team members in its design.