Polemika: Nisem več majhen, sem prvošolec

PDF članek

Povzetek

Vsak prehod med dvema izobraževalnima obdobjema je navadno nekoliko vznemirjujoč. Prava mera vznemirjenja je realno stanje. Vstop v osnovno šolo je za vso družino precejšnja sprememba. Opisujeva najin pogled na začetek vstopa šestletnikov v osnovno šolo, ko smo bili na to zelo pozorni, in sedaj, ko je za strokovne delavce šole to postala že rutina. Osredotočili sva se na delo strokovnih delavk in vodstva šole na delo s starši in otroki pred vpisom.

Abstract

Polemic: I’m Not Little Any More, I’m a First Grader

Any transition between two educational periods is usually somewhat unsettling. A certain degree of excitement is to be expected. Starting primary school is a considerable change for the entire family. The paper describes how we viewed the entry of six-year-olds to primary school back when we paid a great deal of attention to it, and how we view it now, when the professional staff already considers it a routine. We focused on how the school’s professional staff and management cooperate with parents and children prior to enrolment.