Pesmi za posebne priložnosti

PDF članek

Izvleček

Pesmi iz prispevka sem spoznala v njihovem izvirniku pri svojem delu v nemškem vrtcu. Že tam sem opazila, da jih imajo otroci zelo radi, saj gredo rade v uho in so zelo spevne. Ker sem jih pri svojem delu v Sloveniji pogrešala, sem jih za svojo skupino prepesnila in opazila, da so se tudi kot priredbe v vrtcu dobro obnesle. V vrtcu otroku za rojstni dan običajno zapojemo pesem »Vse najboljše«, slovensko različico angleške »Happy Birthday«. V nemško ljudsko pesem »Ob oknu danes zjutraj«/»Am Fenster heute Morgen« se lahko individualno vstavi tudi otrokovo ime, podobno kot v pesmi »Rojstni dan« slovenske avtorice Mire Voglar. S to možnostjo vstavitve imena v pesem poudarimo otrokovo individualnost. Drugi dve priredbi sta namenjeni prepevanju na pohodih z lučkami, ki jih običajno izvajamo v sklopu družinskih srečanj v jesenskem in zimskem času v vrtcih ali v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole. Na samem sprevodu je v Nemčiji običaj, da otroci prepevajo kratke »v zanki« ponavljajoče se pesmi na temo. To pomeni, da se pesem med hojo večkrat zaporedoma ponovi.

Abstract

Songs for Special Occasions

I became acquainted with the songs in the original while working in a German kindergarten. I realised
how much they appealed to children because they are easy on the ear and very singable. As a result, I
later adapted them for my Slovenian kindergarten group, which worked wonderfully.
In kindergarten, the English version of »Happy Birthday« is traditionally sung to celebrate birthdays.
To emphasise individuality, we can insert a child’s name into the German folk song »Am Fenster heute
Morgen« (At the Window This Morning), as well as the song »Rojstni dan« (Birthday) by the Slovenian
author Mira Voglar.
The other two adaptations are sung during lantern walks, typically in the autumn and winter, as part of
family gatherings for kindergartens or the first educational cycle of primary school.
During a procession, it is customary in Germany for children to sing short songs on a specific topic in »a
loop,« which means that they are repeated several times in succession while walking.