Pešbus in Bicivlak v Črni na Koroškem

PDF članek

Izvleček

V prispevku sta predstavljena projekta Pešbus in Bicivlak, ki učence osnovne šole spodbujata k trajnostnim načinom prihajanja v šolo: peš, s skiroji, z rolerji in s kolesi. V Črni na Koroškem se namreč že vrsto let trudimo za zdrav način življenja in bivanja v našem kraju. K temu v veliki meri pripomoreta tudi omenjena projekta. Zelo pomembna je kontinuirana izvedba, zato pri nas Pešbus »vozi« celo šolsko leto, vsak petek. Učenci ob sodelovanju v projektih zelo uživajo, kar je pokazala kratka anketa med udeleženci. Namen teh dveh projektov je torej prebuditi se, poklepetati, skratka uživati na poti v šolo ter se v izobraževalni proces vključiti z bistro glavo, četudi je kdaj zjutraj zelo mrzlo in čeprav je za pot potrebno vzeti dežnik in rokavice.

Abstract

Walking Bus and Bicycle Train in Črna na Koroškem

This article draws attention to the projects Walking Bus and Bicycle Train, both of which encourage primary school pupils to use more sustainable ways of travelling to school: on foot, on a scooter, on rollerblades or by bike. Indeed, the inhabitants of Črna na Koroškem have been working toward a healthy lifestyle for a number of years and the above mentioned projects have undoubtedly made a valuable contribution. That said, it is vital for pupils to establish a routine, which is why a Walking Bus »runs« every Friday throughout the school year. A short survey among the participants has shown that they find both projects hugely enjoyable. The idea behind these activities is for the pupils to wake up, to chat, in essence, to enjoy themselves on the way to school; as a result, they clear their minds for learning regardless of frosty or rainy mornings.