Orientacija s pomočjo pametnega telefona

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2020/1/55-61

Povzetek

Pametni telefoni niso samo igrača za razvedrilo, ampak vse bolj tudi koristen pripomoček v vsakdanjem življenju. Na potovanju skozi pokrajino nam omogočajo optimalno načrtovanje poti in zanesljivo napredovanje proti zastavljenemu cilju, ob tem pa še velik prihranek časa z nudenjem neštetih informacij o naši okolici. Orientacija s pametnim telefonom in aplikacijo Google zemljevidi je tako postala nujen del splošne izobrazbe. V članku so opisani učni koraki, s katerimi se te veščine lahko nauči osnovnošolec. Članek je torej namenjen manj veščim uporabnikom pametnih telefonov in starejšim generacijam, ki so se šele spoprijele z novo tehnologijo.

Abstract

Orientation with The Smartphone

Smartphones are used not only as entertainment but can also be an increasingly useful tool in everyday life. Traveling through the countryside allows us to optimally plan our itineraries and reliably progress towards our goal, while saving a great deal of time by providing countless information about our surroundings. Orientation with the smartphone and the Google Maps app has thus become a necessary part of general education. The article describes the steps that a primary school student can learn by mastering these skills. It is therefore aimed at less skilled smartphone users and older generations who have just come to grips with new technology.