Opremljeni, da gremo po kostanj v žerjavico: Razumeti in obvladati nasilje v šoli

PDF članek

Povzetek

V članku osvetlimo nekatere dejavnike, ki vplivajo na agresivno vedenje pri otrocih in mladostnikih, in na primerih pokažemo, kako jih obravnavati.

Abstract

Equipped for Pulling Someone’s Chestnuts Out of the Fire: Understanding and Controlling School Violence

The article highlights some of the factors that influence aggressive behaviour in children and adolescents, and illustrates how to deal with them, using examples.