Obravnava stripa pri slovenščini


Izvleček

V sodobnem času smo v veliki meri izpostavljeni različnim podobam, ki do nas prihajajo po različnih kanalih, zato je vizualna pismenost ena od pomembnih veščin, ki jo učenci potrebujejo tako v šoli kot vsakdanjem življenju. Vključitev stripa med učne vsebine se mi je zdelo dobra priložnost, da učence seznanim s tem, kako brati strip, ga analizirati ter razpravljati o avtorskih učinkih. Pri analizi podob je lahko v veliko pomoč filmski jezik. V članku je prikazan primer poučevanja stripa v vseh fazah učnega procesa (priprava na branje, uvodna motivacija, obravnava med branjem in dejavnosti po branju) in možnosti za umestitev obravnave stripa v pouk.

Abstract

Use of Comics in Teaching Slovenian

In today’s age, we are constantly inundated with images across various channels, which is why visual literacy is necessary for students in school and everyday life. Including comics in the curriculum offers a welcome opportunity to introduce students to reading and analysing comics and discussing the author’s impact. Cinematic language can prove beneficial in analysing images. The article gives an example of teaching comics at all stages of the learning process (initial motivation, pre-, while- and post-reading activities) and the possibilities of integrating comics into the classroom.