Oblikujmo pravljico z glasbo

PDF članek

Izvleček

Pravljica z glasbo je nekaj čudovitega in posebnega, vendar pa je njeno oblikovanje v poseben ustvarjalni izziv tako strokovnemu delavcu kot tudi otroku. V članku je predstavljen pristop k oblikovanju pravljice z glasbo, pri katerem so otroci dejavno vključeni v vse korake ustvarjalnega procesa (izbira besedila, določitev mest za zvočne slike, izbor zvočil, oblikovanje zvočne slike in izvedba glasbeno-dramske predstave).

Abstract

Let‘s Create Fairy Tales with Music

Although fairy tales with music are extraordinary and special, creating them presents a challenge for both practitioners and children. This article looks at an approach in which children are actively involved in all the steps of the creative process, namely the choice of a text, the position of sound pictures, the choice of sound sources, the creation of sound images, and, of course, the music-theatre performance.