Musescore – računalniški program za zapisovanje glasbe

PDF članek


Izvleček

Musescore je brezplačen računalniški program za zapisovanje glasbe, ki ga z lahkoto uporabljamo tudi učitelji glasbe v katerem koli razredu. S pomočjo tega programa lahko oblikujemo kakršno koli skladbo ne glede na zahtevnost ali obseg od preproste pesmi do simfonije, koncerta ipd. Program je vsestransko poraben tudi pri poučevanju glasbe na daljavo, saj lahko zapisano melodijo in besedilo pesmi pretvorimo v datoteko mp3, Wave ali .pdf, to pa potem delimo z učenci. Program tako preprost za uporabo, da se ga lahko naučijo tudi učenci in v njem ustvarjajo lastne skladbe oz. notne zapise.

Abstract

MuseScore – Computer Program for Writing Music

MuseScore is a free computer program for writing music, which can easily be used by music teachers in any class. It can be used to compose any piece regardless of complexity or scope, i.e. from the simplest song to a symphony, concerto, etc. It can be used versatilely, including in distance music teaching, as the written melody and lyrics can be converted into an mp3 or Wave fi le and a PDF fi le, respectively, which can then be shared with the pupils. Basically, the program is so easy to use that pupils can learn how to use it too, and can create their own compositions or music notations in it.