Kako razvijati podjetnost pri učencih

PDF članek

Povzetek

V članku Kako razvijati podjetnost pri učencih razvijam razmišljanje o procesnosti, o vključevanju učencev v načrtovanje in (ne le) izvajanje dejavnosti. Predstavim model, ki smo ga na Centru za komunikacijo, sluh in govor poimenovali Model modre podjetnosti. Bralce želim spodbuditi k refleksiji lastnega poučevanja. Učenci so na poti učenja … in učitelji prav tako.

Abstract

How to Develop Entrepreneurship in Pupils

The article How to Develop Entrepreneurship in Pupils presents the author’s thoughts on the process of involving pupils in planning the activities and (not just) in implementing them. The article presents a model that we at Center za komunikacijo, sluh in govor (Communication, Hearing and Speech Centre) have named Model modre podjetnosti (Wise Entrepreneurship Model). It aims to encourage readers to reflect on their own teaching practice. Pupils are on the learning path … and so are the teachers.