Izobraževanje na daljavo dijakov športnikov na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju

PDF članek

Izvleček

Članek prikazuje izobraževanje na daljavo vrhunskih in perspektivnih dijakov športnikov na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj (nekdanji ESIC Kranj) in primere učenja na daljavo ob podpori gradiv Jazon (IDD).

Abstract

Distance Education of Student Athletes at France Prešeren General Secondary School in Kranj

This article presents the distance education of top and prospective student athletes at the France Prešeren General Secondary School in Kranj (former ESIC Kranj) and examples of distance learning supported by Jazon materials (EDC).