Izbirni predmet računalniška omrežja v povezavi s knjižničnim informacijskim znanjem na Osnovni šoli Prule

PDF članek

Izvleček

V prispevku bo predstavljeno medpredmetno sodelovanje učiteljice izbirnega predmeta računalniška omrežja in knjižničarja, pri čemer je bilo povezanih več sorodnih vsebin in ciljev. Ustrezna vsebina predmeta je bila povezana z izdelovanjem projektne naloge in delom v šolski knjižnici.

Abstract

Computer Networks Elective Subject in Connection with Library and Information Knowledge at Prule Primary School

The paper presents the cross-curricular cooperation between the teacher of the Computer Networks elective subject and the librarian, during which several similar contents and objectives were interconnected. The relevant subject contents were connected with preparing a project assignment and working in the school library.