Ivan v knjižnici Šolskega centra Celje

PDF članek

Izvleček

Leta 2018 obeležujemo 100. obletnico smrti Ivana Cankarja. V knjižnici Šolskega centra Celje so bile ob tem jubileju organizirane različne aktivnosti pod okriljem projekta Objem v organizaciji Gimnazije Lava in šolske knjižnice. Dve uri sta bili namenjeni igranju družabne igre klanec, kjer so dijaki na zanimiv način preverjali, kako dobro poznajo Cankarja, in obogatili svoje vedenje z novimi informacijami. V nadaljevanju so dijaki in učitelji prisluhnili glasnemu branju Skodelice kave v slovenskem jeziku in angleškem prevodu ter odlomkom iz drugih njegovih del. Z izvajanjem ur KIZ-a (umeščeno v OIV) Cankarjeva Skodelica kave in Virtualna knjižnica Slovenije so dijaki 1. letnika gimnazijskega programa aplikacijo mCOBISS spretno uporabljali za iskanje informacij in rešitev izpolnjevanke o največjem slovenskem pisatelju. Interpretaciji črtice Skodelica kave iz knjige Boštjana Gorenca Slolvenski klasiki 1 pa so pripisali nov pomen. Pri uri so bili aktivni. Vloga knjižničarke je bila večinoma usmerjevalna. Dijaki so izkazali naklonjenost izvedeni uri, sodelovanju in skupinskemu delu.

Abstract

Ivan Cankar in the School Centre Celje Library

2018 was the year marking the 100th anniversary of the death of Ivan Cankar and on this occasion, the School Centre Celje (Gimnazija Lava, the school library and the project Objem) organized numerous activities taking place in the school library. The students played a board game called Klanec (The Hill), named after one of Cankar’s most famous novels, in order to test and further their knowledge of Ivan Cankar. A reading of the short story A Cup of Coffee was organized in Slovenian and English for both students and teachers, as well as readings of other works written by Cankar. Using mCOBISS, first-year students attempted to find the necessary data for solving a crossword puzzle about Cankar. They also found a new meaning of the visual interpretation of A Cup of Coffee from Slolvenski klasiki 1 written by Boštjan Gorenc Pižama. They were active and showed a lot of interest, especially in group work, while the librarian’s role was mostly to guide them.