Intervju s prvim odgovornim urednikom Slovenščine v šoli, Silvom Faturjem

PDF članek

Izvleček

Ob obeležitvi dvajsetletnice izhajanja revije Slovenščina v šoli smo se pogovarjali z njenim prvim odgovornim urednikom, Silvom Faturjem, upokojenim pedagoškim svetovalcem za slovenščino na Zavodu RS za šolstvo, ki se je že kot učitelj in kasneje ravnatelj na Postojnskem ves čas posvečal premislekom o poučevanju slovenščine, spodbujal raznovrstne pristope k poučevanju književnosti, snoval ter objavil vrsto prispevkov in učbenikov ter spodbujal nastajanje šolskih priročnikov …

Abstract

Interview with First Managing Editor of Slovenščina v šoli, Silvo Fatur

Commemorating the twentieth anniversary of the publication of the journal Slovenščina v šoli [Slovenian Language in School], we talked with its first managing editor, Silvo Fatur, a retired pedagogical adviser for Slovenian Language at the National Education Institute Slovenia, who continuously reflected on the teaching of Slovenian Language while still a teacher and later head teacher in the Postojna region; who encouraged diverse approaches to the teaching of literature, created and published a number of papers and textbooks, and encouraged the making of school handbooks, etc.