Gradimo mostove med bregovi različnosti

PDF članek

Izvleček

Prispevek osvetljuje delo v projektu Gradimo mostove med bregovi različnosti. Z načrtovanimi dejavnostmi spodbujamo aktivno povezovanje učencev s posebnimi potrebami, ki se šolajo na OŠ Kozara Nova Gorica z vrstniki v širšem okolju zato, da bi izboljšali medsebojno sprejemanje, toleranco do drugačnosti, empatijo, sodelovanje in medsebojno komunikacijo.

Abstract

Gradimo mostove med bregovi različnosti [We Are Building Bridges between Banks of Diversity]

This paper sheds light on the work performed under the project Gradimo mostove med bregovi različnosti [We Are Building Bridges between Banks of Diversity]. Through planned activities we are promoting the active integration of students with special needs, who are attending the primary school Kozara Nova Gorica, with their peers in the broader environment in order to improve their mutual acceptance tolerance towards diversity, empathy, cooperation and intercommunication.