Govorništvo med teorijo in prakso

PDF članek

Izvleček

V članku sem razmišljala o možnostih uporabe temeljnih elementov govorništva v šolski rabi. Za ta namen sem analizirala govorce in govorke v oddaji Zadnja beseda, ki jo predvaja nacionalna televizija. S podrobno analizo sem poslušala ugotoviti, kdo od njih je najbolj prepričljiv.

Abstract

Rhetoric Between Theory and Practice

In the article, I reflected on the possibilities of using fundamental rhetoric elements in school. For this purpose, I analysed the speakers in our national television show “Zadnja beseda” (The Last Word). Through a detailed analysis, I tried to determine the most persuasive one.