Geolov in matematika v šoli

PDF članek

Izvleček

V članku je predstavljena pustolovska igra geolov, ki jo je mogoče uporabiti tudi kot didaktični pripomoček pri obogatitvi pouka (matematike) v šoli. Podrobneje je predstavljen primer povezave igre z maturitetnim izpitom iz matematike. Navedeni so tudi drugi primeri uporabe igre pri aktivnostih v povezavi z matematiko v šoli.

Abstract

Geocaching and Mathematics in School

Th e article presents the adventure game Geocaching, which can also be used as a didactic aid to spice up
(mathematics) lessons in school. It presents in greater detail how the game can be linked to the matura examination in mathematics. It also mentions other examples of using the game in mathematics-related activities in school.