Fizika življenja – zakoni življenja

PDF članek

Izvleček

V prispevku sem opisal, kako s fiziko in dogajanjem v fizičnem pojavnem svetu pojasniti zakonitosti, življenja. Izbral sem količine, kot so sila, upor, trenje in lepenje ter napetost. Kako lahko s temi količinami pojasnimo dogajanje v življenju in kaj nam govorijo. Povezal sem jih s čuječnostjo. Zakaj je treba čuječnost najprej razviti pri sebi, da jo lahko nato prenesemo na učence? In ne nazadnje, katera orodja za razvijanje čuječnosti uporabljam pri pouku.

Abstract

Physics of Life

The article describes how everyday laws of life can be explained with physics and events in the physical material world. The selected physical quantities are force, resistance, static and kinetic friction, and voltage. How can we explain everyday life events with these quantities and what is the message they convey? I have connected them with mindfulness. Why is it important to develop mindfulness within yourself first and then pass it on to students? And lastly, which teaching skills do I use in class to help students to develop mindfulness?