Drugačen pouk psihologije z bogato umetniško-izrazno in osebno izkušnjo

PDF članek

Povzetek

V prispevku je predstavljen izviren in avtentičen pristop obravnave aktualnih tem pri predmetu psihologija v gimnazijskem programu. Ta je bil obogaten z vključitvijo umetnikov Gledališča Ane Monro pri pouku v okviru projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). Umetniki so dijakom prek številnih aktivnosti, ki so temeljile na umetniško-izrazni izkušnji, omogočili, da so psihološke vsebine in sebe spoznavali bolj poglobljeno, celostno in z globljim čustvenim odnosom. V projektu smo zasledovali številne vsebinske in vzgojne cilje, ki so opredeljeni v učnem načrtu predmeta, ter jih zelo učinkovito dosegali. Pristop je pokazal številne dobrobiti, ki bi jih veljalo v prihodnje vključiti v poučevanje psihologije tudi na sistemski ravni.

Abstract

Unique Psychology Class with Valuable Artistic and Personal Components

This paper presents an original and authentic approach to treating the subject of psychology in the grammar school curriculum. It was enhanced by involving artists from the Anna Monro Theatre in the SKUM project. Through diverse activities based on an expressive art experience, the artists enabled students to learn about psychological content and themselves in a more profound, holistic, and emotionally relevant way. The project successfully pursued a variety of content and educational objectives outlined in the course curriculum. The approach has demonstrated several advantages to consider in future teaching of psychology.