Delo tujih učiteljev na Gimnaziji Novo mesto

PDF članek

Povzetek

V clanku bomo predstavili delo s tujima u ˇ citeljema angleškega jezika ˇ
na Gimnaziji Novo mesto, in sicer organizacijo dela, ki poteka na
razlicne na ˇ cine, v razredu, individualno s posamezniki ali v manjših ˇ
skupinah, v dramski skupini, in drugo sodelovanje z njima. V clanek ˇ
smo vkljucili u ˇ cno pripravo ure s tujim u ˇ citeljem, pri ˇ cevanja dijakov ˇ
o doživljanju tovrstnega dela in pogled tujih uciteljev na življenje v ˇ
Sloveniji.