Delo tujih učiteljev na Gimnaziji Novo mesto

PDF članek

Povzetek

V članku bomo predstavili delo s tujima učiteljema angleškega jezika na Gimnaziji Novo mesto, in sicer organizacijo dela, ki poteka na različne načine, v razredu, individualno s posamezniki ali v manjših skupinah, v dramski skupini, in drugo sodelovanje z njima. V članek smo vključili učno pripravo ure s tujim učiteljem, pričevanja dijakov po doživljanju tovrstnega dela in pogled tujih učiteljev na življenje v Sloveniji.

Abstract

The Work of Foreign Teachers at Novo Mesto Grammar School

This article will describe our collaboration with two foreign teachers of English language at Novo Mesto Grammar School, in particular the corresponding organisation of work which takes place in different ways – in classrooms, separately with individuals or smaller groups, within the theatre group – and other forms of collaboration with them. The paper also includes a lesson plan preparation with a foreign teacher, the testimonies of grammar school students on their experience in this kind of work, and the foreign teachers’ views on life in Slovenia.