Ciciban 1982-1986: strip kot didaktično, kritično in humorno sredstvo


https://doi.org/10.59132/viz/2023/3/25-32

Izvleček

Besedilo obravnava strip, ki se je pojavljal v otroški reviji Ciciban v letih 1982–1986, v obdobju, ko je revijo urejal Božo Kos. Ta je revijo usmerjal v naravoslovje in praktične poizkuse, ki so jih otroci lahko izvajali sami. Ključni avtorji stripa v tem obdobju so bili priznani ilustratorji, predvsem Božo Kos, Marjan Manček in Matjaž Schmidt. Uvajanje stripa kot didaktične, kritične in humorne literarne zvrsti je Ciciban razumel še pred raziskavami, da je strip lahko uspešno didaktično sredstvo pri pouku, in ga tudi s pridom uporabljal.

Abstract

Ciciban 1982-1986: Comic Strips as Didactic, Critical and Humorous Tool

The article discusses comic strips published in the children’s magazine Ciciban between 1982-1986 under the editorship of Božo Kos, who directed attention to natural science and hands-on experiments children could conduct unaided. The key authors were renowned illustrators, notably Božo Kos, Marjan Manček and Matjaž Schmidt. Even before research demonstrated that comics could be a didactic tool in the classroom, the Ciciban magazine recognised and effectively used them as a didactic, critical, and humorous literary genre.