Borova uglasbena dela (Ob 100. obletnici rojstva Mateja Bora, 1913–1993)

PDF članek

Povzetek

Za Mateja Bora zagotovo velja, da je kot pesnik, dramatik, pripovednik, prevajalec, kritik in venetolog ob Karlu Destovniku – Kajuhu največji partizanski književnik in hkrati tudi najbolj uglasbeni avtor svoje poezije. Ta je večinoma nastala v času njegove aktivne udeležbe v narodnoosvobodilnem boju. V njem je sodeloval vse od njenega začetka (1941; Partizanska spomenica), bil tudi med (glasbenimi) avtorji partizanske koračnice Hej brigade (dokončno uglasbil Franc Šturm, 1942) in bil največkrat komponirani avtor besedil – pesmi za zbore in samospeve. Njegovi medvojni drami Raztrganci in Težka ura (Črnomelj, 1944) za Frontno gledališče pa sta nudili snov več slovenskim skladateljem, ki so prav tako kot Bor snovali med samo vihro (druge svetovne) vojne na osvobojenem ozemlju Bele krajine (1943–1945). Bor je bil prav tam član Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in umetniški vodja Slovenskega narodnega gledališča. Večina te Borove poezije je bila izdana že med vojno, denimo zbirki Previharimo viharje – angažirane in lirske borbene pesmi (Ljubljana: Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, 1942) in Pesmi (Brode nad Škofjo Loko, 1944). Ni treba posebej poudariti, da je imel ves ta Borov opus zaradi ideološke in moralnokritične vsebine osveščevalni in propagandni značaj. Nedvomno pa gre poleg utilitarističnega, koristnostnega kriterija v celotnem Borovem opusu tudi že za visoka umetniška dela s tovrstnim etosom; več kot samo etosom globoke domovinske in še kakšne ljubezni.

Abstract

Works of Bor Set to Music (On the Centenary of the Birth of Matej Bor, 1913–1993)

Alongside Karel Destovnik – Kajuh, the poet, playwright, storyteller, translator, critic and venetologist Matej Bor is without a doubt considered the greatest partisan writer, and, simultaneously, the author of poetry which has been set to music to a greater extent than any other. He mostly wrote poetry during his active involvement in the National Liberation Struggle. He took part in the struggle from its very beginning (1941; Partizanska spomenica (partisan commemorative medal)); he was also one of the (musical) authors of the Hej brigade (Hey, Brigades) partisan march (ultimately set to music by Franc Šturm, 1942), and his texts – poems for choirs and solos – were set to music more often than others. His interwar plays Raztrganci (The Torn Men) and Težka ura (Hard Times) (Črnomelj, 1944), written for the Frontno gledališče theatre, provided a source of material for many Slovenian composers, who, like Bor, were active during the maelstrom of the (Second World) War in the liberated territory of Bela krajina (1943–1945). There, Bor was a member of Slovenski narodnoosvobodilni svet (Slovenian National Liberation Council) and the artistic director of Slovensko narodno gledališče (Slovenian National Theatre). The majority of Bor’s poetry was already published during the war, for instance the collections Previharimo viharje (Let’s Weather the Storms) – engaged and lyrical fight poems (Ljubljana: Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, 1942) and Pesmi (Poems) (Brode above Škofja Loka, 1944). It goes without saying that Bor’s entire oeuvre had an awareness-raising and propaganda nature due to its ideological and moral criticism content. In addition to this criterion of utilitarianism and advantageousness, Bor’s entire oeuvre undoubtedly contains works of high artistic value and a certain ethos, which surpasses the mere ethos of profound love for his country or other types of love.