Didaktična igra kot sredstvo za pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki

Izvleček V prispevku je predstavljena didaktična igra, ki jo lahko uporabljamo za pomoč otrokom z učnimi težavami in pri učencih…