Podnebje Slovenije – primer učne ure v 9. razredu osnovne šole

https://doi.org/10.59132/geo/2016/1/47-55 Povzetek Obravnavanje podnebja je pri predmetu geografija na vseh stopnjah ključnega pomena za razumevanje naravne pokrajine in družbenega dogajanja…