Rapalska meja na Žirovskem: spoznavamo zgodovino domačega kraja

Izvleček V članku je predstavljeno zgodovinsko obdobje med obema svetovnima vojnama, ko je Slovence na zahodu ločevala t. i. rapalska…