Učbeniški skladi, cene in kompleti učnih gradiv

Povzetek Slovenija s politiko sofinanciranja nastajanja različnih vrst učbenikov, vzpostavljanjem ter ohranjanjem učbeniških skladov ter z vlaganji v informacijsko opremo…