Postopno vključevanje kompetence učenje učenja v pouk zgodovine

Gradual Incorporation of the Competence of Learning to Learn into History Lessons