E-listovnik kot orodje za formativno spremljanje

E-Portfolio as a Formative Assessment Tool