Algebra bločnih diagramov

Izvleček Modeliranje je postopek, s katerim realni proces pretvorimo na matematični model. Modeliranje se velikokratuporablja na elektro področju pri vodenju…