Izboljševanje učnih dosežkov učencev s formativnim spremljanjem

https://doi.org/10.59132/viz/2017/5-6/9-15 Povzetek Članek opisuje mednarodni projekt, v katerem je sodelovalo šest držav, članic evropskega združenja institucij za izobraževanje CIDREE (Consortium…