Trening osnovnih aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo

Izvleček V članku opisujem povezavo med učnimi težavami in dispraksijo. Učenci, ki imajo dispraksijo, imajo pogosto težave pri matematiki, ki…