Pravljica in čustvene kompetence v kontekstu formativnega spremljanja

Izvleček V prispevku predstavljamo primer priprave podpornega učnega okolja za spodbudo razvoju čustvenih kompetenc učencev v prvem triletju osnovne šole….