Uporaba sobe pobega za motivacijo učenja zgodovine pri pouku na daljavo

Izvleček Izobraževanje na daljavo je korenito spremenilo način poučevanja v šolah po vsem svetu. Prilagoditi se je bilo treba načinu…