Gibalne dejavnosti za trajnostno mobilnost učencev v razširjenem programu

Izvleček V prispevku so podrobneje predstavljene dejavnosti, s pomočjo katerih smo želeli vsem učencem omogočiti vsaj eno uro gibanja na…