Koncept Reggio Emilia: koncept, ki nadgradi, bogati, povezuje … in učeča se skupnost

Povzetek V prispevku bomo izpostavili sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, koncept Reggio Emilia, ter – v povezavi s strokovno literaturo…