Ustvarjanje pravljice

Izvleček Izvajanje knjižničnoinformacijskih znanj v knjižnici ponuja velik spekter različnih možnosti. Ena izmed njih je vpeljava elementov formativnega spremljanja, s…