Nacionalno preverjanje znanja pri predmetu zgodovina

Izvleček Prispevek obravnava nacionalno preverjanje znanja ob koncu 9. razreda pri predmetu zgodovina. Učenci so se v preizkusih pri zgodovini…