Jezikovna in knjižna vzgoja v vrtcu

Izvleček V prispevku je prikazana pomembnost jezikovne in knjižne vzgoje pri predšolskih otrocih, kako vzgojiteljice v vrtcih prek dejavnosti s…