Formativno spremljanje pri pouku zgodovine na primeru teme osamosvojitev Slovenije

Izvleček Učno uro s formativnim spremljanjem v podporo učenju zgodovine sem načrtovala tako, da so bili učenci aktivni v vseh…