Odgovori ravnateljev in strokovnih delavcev na paralelni intervju

Responses of Head Teachers and Professional Staff to a Parallel Interview

Podjetnostna kompetenca v kontekstu spreminjanja didaktičnih učnih strategij

https://doi.org/10.59132/viz/2021/4-5/14-18 Povzetek V prispevku se poudarja pomen premišljene in ustrezno izbrane učne strategije, ki jo strokovni delavec načrtuje za razvijanje…