Uporaba geografskih informacijskih sistemov vode v Sloveniji pri pouku geografije v srednji šoli na primeru programa Quantum GIS

https://doi.org/10.59132/geo/2017/3/28-35 Povzetek V prispevku so opisane značilnosti in primeri uporabe geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov) pri pouku geografije na splošnem sekundarnem…