Pomen domišljijske ilustracije v vizualni pismenosti

https://doi.org/10.59132/viz/2022/5/25-28 Povzetek V prispevku skušamo osvetliti vlogo domišljijske ilustracije v vizualnem opismenjevanju, s tem pa tudi poudarimo pomen vizualne pismenosti…