Planinsko pašništvo

https://doi.org/10.59132/geo/2021/2/34-41 Povzetek V prispevku je predstavljeno planinsko pašništvo na alpskem območju Slovenije. Slednje ima večtisočletno tradicijo in predstavlja najstarejšo kmetijsko…